måndag 25 december 2017

emmelie Hedberg som har spbk apbt hennes pojkväns vänner Nina Valkyria har ASTRAL som kan vara polishundar i ägo

 Nina Valkyrias foto.