torsdag 13 oktober 2016

Björn Dahlen ni stal Stamböcker med Mikael Jörgen Gustavsson med Sebastian W Borg med SPCA Sweden även iso id chipp vi har meddelat nu till svenska Jordbruksverket och det är polisanmält med eget diare nummer i Malmö dock är det inte Malmö Polisen som ska arbeta med detta nu så vi visar dina kontakter du ändå har offentligt p facebook då du är vän med Eva Nilsson som är handläggare både i Blekinge och Kronobergs län

2 kommentarer:

 1. BESLUT
  1(4)
  2016-06-30
  Dnr
  218-19706-2016
  Kontaktperson
  Förvaltningsjuridiska
  Eva
  Johansson
  010-2241406
  Eva.G.Johansson@lansstyrelsen.se
  Postadress
  Besöksadress
  Telefon
  Telefax
  Bankgiro
  E-post
  www
  205
  15
  Malmö
  Kungsgatan
  13
  010-224
  10
  00
  010-224
  11 10
  102-2912
  skane@lansstyrelsen.se
  www.lansstyrelsen.se/skane
  291
  86
  Kristianstad
  Ö Boulevarden
  62
  A
  010-224
  10
  00
  010-224
  11 02
  JAKTTIDER
  OCH
  FÄLLAVGIFT
  FÖR
  ÄLGJAKTEN
  2016/2017
  Länsstyrelsen
  beslutar
  om
  jakttider
  och
  fällavgifter
  för
  älgjakten
  under
  jaktår
  2016/2017
  inom
  älgförvaltningsområden
  inrättade
  av
  Länsstyrelsen
  Skåne.
  Beslutet
  fattas
  med
  stöd
  av
  33
  § jaktlagen
  (1987:259),
  3a
  § och
  52
  b § jaktförordningen
  (1987:905)
  samt
  33
  § Naturvårdsverkets
  föreskrifter
  och
  allmänna
  råd
  (NFS
  2011:7)
  om
  jakt
  efter
  älg
  och
  kronhjort
  och
  efter
  tillstyrkande
  av
  Viltförvaltningsdelegationen:
  Jakttider
  Älgskötselområden
  :
  Jakttiden
  inom
  älgskötselområden
  huvudsakligen
  belägna
  inom
  de
  älgförvaltningsområden
  som
  är
  inrättade
  av
  Länsstyrelsen
  Skåne,
  omfattar
  tiden
  från
  och
  med
  den
  10
  oktober
  2016
  till
  och
  med
  den
  31
  januari
  2017.
  Den
  rekommenderade
  jakttiden
  är
  dock
  från
  och
  med
  den
  25
  oktober
  2016
  till
  och
  med
  den
  31
  januari
  2017.
  Licensområden:
  Jakttiden
  inom
  licensområden
  huvudsakligen
  belägna
  inom
  de
  älgförvaltningsområden
  som
  är
  inrättade
  av Länsstyrelsen
  Skåne,
  omfattar
  tiden
  från
  och
  med
  den
  10
  oktober
  2016
  till
  och
  med
  den
  31
  januari
  2017.
  Den
  rekommenderade
  jakttiden
  är
  dock
  från
  och
  med
  den
  25
  oktober
  2016
  till
  och
  med
  den
  31
  januari
  2017.
  Oregistrerad
  mark:
  För
  jakt
  som
  sker
  utan
  licens
  och
  som
  endast
  avser
  årskalv
  är
  jaktiden
  från
  den
  10
  oktober
  2016
  t.o.m.
  den
  11
  oktober
  2016.
  Fällavgift
  Fällavgiften
  för
  vuxen
  älg
  bestäms
  till
  1000
  kronor
  och
  för
  årskalv
  bestäms
  fällavgiften
  till
  100
  kronor.

  SvaraRadera
 2. we help Dk Baxy protect your dogs in sweden so we do several registry international sp police shall give dogs they take to your kennelclubs so you can find the dogs have been stolen wardogs we have dna for do several registration on horses and all animals in pay in one crone in Helsingborgs SEB Bank animal regisytry 602-6462
  we confront EU steal our animals in Sweden we do brexit and shall demand EU give our stolen animals back thrue Brexit
  https://plus.google.com/+BarbroBruhn/posts/eMg2mSzQHtM
  EU Parlament steal peoples animals and hide them in eu states different law for take horses and farms and cows with some polise men and police women and state veterinary and state inspectors and all kind of sport animals they steal on this way and also confiskated farms and homes and take over our propertys
  https://scaniaterrier.blogspot.se/2013/10/vissa-linjer-kommer-att-doljas-i-scania.html?showComment=1476787581713&view=snapshot

  EU Parlament Bryssel and Luxenbourg !! How much Art and Animals and Antiqu Art and Craft have you as EU Union states steal from United Kingdom Saudi Arabia and United Kingdom Skandinavia and United Kingdom Greta Brittania with your states vets in Sweden
  LINN Hjälmdahl Polis rider Salena och det kan göra så måmga polis män och kvinnor hamnar i domstol i saudi arabien
  LINN Hjälmdahl Polis som sålt hälade Santos från Blekinge mål som malmö poliser tagit över Olagligt från Helsingborgs Polisen Hon Linn Hjälmdahl rider Engelska fullbodsaraber rider Salena och det kan göra så många polis män och polis kvinnor och kvinnliga och manliga miljö inspekteöre och kvinnliga och manliga Djurinspektörer och kvinnliga och manliga länsenhetschäfer med Kvinnliga och manliga länsjurister med Kvinnliga och manliga Länsveterinärer hamnar i domstol i saudi arabien
  https://plus.google.com/u/0/+BarbroBruhn/posts/6uzHhjkB6Rz
  https://plus.google.com/u/0/+BarbroBruhn/posts/8gVd7pLZV8R
  https://plus.google.com/u/0/+BarbroBruhn/posts/6uzHhjkB6Rz


  vi hjälper till med flerägarskap och kommande sponsorer från flerägarskapen då vi säkerställer alla shetlandshästar med united kingdom Brittania Wales North Ireland och skottland Wels och Connemara och New Forest med arabfullblod och engelska fullblod och Sverige via shetlanadslinjerna från Skipper RS STOET SKIPPER RS 582 så vi har haft länsstyrelser som kört över hästar på öarna olagligt och satt på svenska kyrkans marker och jag går till val nu 2017 och ska kandidera till kyrkans politiker så ska vi hjälpa er med svenska kyrkans ägarregister över djur till er via Skandinaviska Banken Seb Bank Helsingborg så det kostar bara en krona att sätta in på Bank giro 602-6462 för vart djurslag som vi alla uppgradera med enkronor på var djur individ så vi ska ha reda på med vilka personer i Sveriges Regering har utsett GÖRAN ENANDER ÖREBRO vara Landshövding i UPPSALA
  https://plus.google.com/+BarbroBruhn/posts/2pGECMKLQEY  SvaraRadera