torsdag 16 juni 2016

Svea Hovrätt vi behöver starta mål hos er Berätta hur vi ska kunna få företrädas av er då poliserna hämtar själva djur utan husrannsakan och utan anmälda brott, Marcus Björklund som annat län har även sålt andra läns djur med auktion i annat län i den anmälan : 2015-11-17 11.49 myndighetskod 5000-K1233884-15 Helsingborgs polisstation Polis assistent Anja Jörnehav Peter krisch nekar mål 16 december som även är mål 17 december med andra hästar i annat län polis kommisarie Tomas Grahm 2012 gör även egen husrannsakan till polis janette Henriksson i 3 målet för kunna gå in i civilmål även malmöpolis gått in i civilmål gälland bruhn´s zein´s Gottilina 2012 Jönköping med mål 816-16 med Malmö Förvaltningsrätt mål 3548-16 Vi...

Vissa mottagare använder tjänster som inte har stöd för kryptering (klicka här om du vill läsa mer)
Konversationen har öppnats. 1 läst meddelande.
 

Tack Svea Hovrätt vi behöver starta mål hos er Berätta hur vi ska kunna få företrädas av er då poliserna hämtar själva djur utan husrannsakan och utan anmälda brott, Marcus Björklund som annat län har även sålt andra läns djur med auktion i annat län i den anmälan : 2015-11-17 11.49 myndighetskod 5000-K1233884-15 Helsingborgs polisstation Polis assistent Anja Jörnehav Peter krisch nekar mål 16 december som även är mål 17 december med andra hästar i annat län polis kommisarie Tomas Grahm 2012 gör även egen husrannsakan till polis janette Henriksson i 3 målet för kunna gå in i civilmål även malmöpolis gått in i civilmål gälland bruhn´s zein´s Gottilina 2012 Jönköping med mål 816-16 med Malmö Förvaltningsrätt mål 3548-16 Vi...

SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk <barbro.bruhn@gmail.com>

12:00 (0 minuter sedan)


till HSV, justitieombuds., Registrator, Registrator, Dahlén, marcus.bjorklu., thomas.bodstrom, Intrum, granskning, Jacobson, kronoberg, KRO/KIF, peter.krisch, tomas.grahm, susanna.olsson, socialdemokrat., Helsingborg, registrator.syd, Reg, familj.hbg
Tack Svea Hovrätt vi behöver starta mål hos er Berätta hur vi ska kunna få företrädas av er då poliserna hämtar själva djur utan husrannsakan och utan anmälda brott, Marcus Björklund som annat län har även sålt andra läns djur med auktion i annat län i den anmälan :
2015-11-17 11.49 myndighetskod 5000-K1233884-15
Helsingborgs polisstation Polis assistent Anja Jörnehav
Peter krisch nekar mål 16 december som även är mål 17 december med andra hästar i annat län  polis kommisarie Tomas Grahm 2012 gör även egen husrannsakan till polis janette Henriksson  i 3 målet för kunna gå in i civilmål även malmöpolis gått in i civilmål gälland bruhn´s zein´s Gottilina 2012
https://www.youtube.com/attribution_link?a=KekHxSnnUI8&u=%2Fwatch%3Fv%3DkF_bXiGzRIE%26feature%3Dshare
samt djurförbud satts med manipulerade dokument med manipulerade meneds domar i Helsingborgs tingsrätt där även minderåriga barn vittnar mot varandra som är komoisar då vår hund cola stals som polis tomas grahm har skickat egen polis att hämta som heter polis janette Henriksson som själv skrivit alla dolument och även försökt ringa mig att andra i hennes mål mot min advokat så det är kriminella beslagstall med vissa mc relationer där åklagare kör själv mc och även myndigheter och kommuner har mc trafik och även för affärer i taihland och köper egna hus till sina fruar som det är lag på män inte får arbeta i thailand

Den 16 juni 2016 08:53 skrev HSV Administrativa enheten Svea - HSV <Svea.Administrativaenheten@dom.se>:
Hej

Hovrätten har tagit emot er skrivelse. Med anledning av detta får vi upplysa er om följande.
Svea hovrätt är en överdomstol vars huvudsakliga uppgift är att över­pröva domar och beslut som har meddelats av tingsrätter i delar av Svealand.
Hovrätten uppfattar att det mål ni hänvisar till inte är ett mål som handläggs här. Svea hovrätt har därför inte tillgång till den dom som efterfrågas. Hovrätten har inte uppfattat er skrivelse som ett överklagande av någon tingsrätts beslut eller dom, en ansökan om resning eller en klagan över domvilla utan endast som en skrivelse som skickats hit för kännedom.
Med denna information läggs er skrift till handlingarna här.

Med vänlig hälsning
Klara Lundberg
Administrativ fiskal, Administrativa enheten, Svea hovrätt
08-561 670 00 • Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen • Fax: 08 - 21 93 27 • www.svea.seFrån: SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk [mailto:barbro.bruhn@gmail.com]
Skickat: den 15 juni 2016 16:46
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Växjö - FVA; naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; Ib Nielsen; Kansli4 - FMA; info@royalcourt.se; KAAHC news; Hank Greenwood; granskning@svt.se; Golden Eagle Farm; Registrator Hovrätten över Skåne och Blekinge - HSB; kalla.fakta@tv4.se; Intrum Justitia Sverige AB; ingrid.loven@lansstyrelsen.se; justitieombudsmannen@jo.se; Registrator Förvaltningsrätten i Jönköping - FJO; Registrator Kammarrätten i Jönköping - KJO; Svensk Travsports Kundtjänst; HSV hovrätt Svea - HSV; Registrator Högsta förvaltningsdomstolen - HFD
Ämne: Re: mål 816-16 ber om få pdf fil på domen samt både anna dahl malmberg och Fanny Bruhn överklagar då vi har dna bevis via koppel och dna vi vidhåller Kammarrätten gör prövningstillstånd Jönköping med mål 816-16 med Malmö Förvaltningsrätt mål 3548-16 Vi...

vi vidhåller Kammarrätten gör prövningstillstånd Jönköping med mål  816-16 med Malmö Förvaltningsrätt mål 3548-16
Vi vill påstå att länsstyrelsen är med bulvaner i verksamheter själva samt även förvaltningsrätter är sedan 10 år tillbaka i egna Bulvaneri med kriminella djurbeslagstall och begär särkild prövning och överklagar samtidigt Malmö Förvaltningsrätt även för jäv och tyckande och inte enligt lagförda rätta handlingar i målet 3548-16 då Hunden Golden MR Ozzyeman även då togs olovligen med dolt djurförbud som bevisar i detta målet i Jönköpings kammarrätt han är id chippad via Lars Rittbring och Evedensia Djursjukhus Helsingborg 12 juni 2013 scannad och då begärs vi få veta om Ozzye ännu engång fått nytt id chipp eller id chippet vandrat

då kaniner lämnades utan chipp och 3 undulater till danskt barn men inte till svenskt barn och granne som Marcus påstår är bulvaner

Det är Berömda stoet fullblods toroborough Born Dancer som står ensam på kullen i filmen http://pitbullforfattarebarbrobruhn.blogspot.se/2016/06/engelska-fullblodstoet-born-dancer-spbk.html?spref=fb


Den 15 juni 2016 16:22 skrev SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk <barbro.bruhn@gmail.com>:
 detta är filmerna som är 4 stycken som visar matfirma är med och kidnappar oss
sedan i det beslag som sker med Blekinge är samma djuruppfångar firma och säger till Björn Dahlen Ozzye inte är med i beslaget vilket både tv 4 och djurambulansen själva och spca sweden som är samma firma
så djur göms i beslag och säges vara uppeldade även med karin Lundborg i beslag jönköpings kammarrätt med jönköpings förvaltningsrätt fört 2014 så det är högst aktuellt Vi får särskild prövning av dessa 2 målen vi spbk hästar för via Barbro Bruhn som är dna ställare även för www.arab.se via saed ibn Nadir som säges brytit bägge benen i djurskyddets egna stall https://www.youtube.com/watch?v=Ba_XBHFQ3ow

Den 27 maj 2016 14:53 skrev SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk <barbro.bruhn@gmail.com>:

och hur i allsin dat vet domstolen Magnus Hansson rådman, nämdemännen Lars Petersson . Kjell Gustavsson , Åke Kerlsson med föredragande Robert Bjersander  med länsstyrelsen att det är Ozzye Man som inte bär id chipp ni säger ni chippat om
han har idchipp

Vi ber om att omedelbart få se djuren ni gömmer detta är skandal

Den 27 maj 2016 14:44 skrev SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk <barbro.bruhn@gmail.com>:
jordbruksverket är inte ett äagarbevisföretag,,då detta är statligt
samt vem som helst can köpa id chipp och id chipp< djur utan att vara veterinärer
engelska firman SPBK SWEDEN är på kopplad svenska företaget Svenska Avelsdjur ägarregistrering med engelska filialen SPBK International Helsingborg
Länsstyrelse och Förvaltningrätt nonchalerar ägarrätten av beslag som även är olagligt
samt Björn Dahlen vet vi är djurställarfirma och jordbruksverket har inte större ägande rätt på privata djur än privata ägarna själva
jag ägarställer  djur jag har dna och kan föra dna på stammar och för djurens talan till sina ägare som nonchaleras och djuren slaktas ,avlivas av staten olagligtFörhandsgranska YouTube-videoklipp Besök hos Djurambulansen Skåne 4 Här prejas vi och hålls fast i 20 minuter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar