fredag 10 juni 2016

muntlig förhandling med mål 1641-16 då statliga medarbetare tar privata personers djur med olagliga paragrafer i Sverige personerna är skrivaren i Kammarrätten Jönköping Annica Svedberg så monopol med statlig och lommunal och Landstings personal utarmar svenska avelsdjur efter sina behag med egna tyckande angående sveriges avel som förs med privata kennelklubbar och inte förs med statlig kennelverksamhet det är olagligt

vi begär muntlig förhandling med mål 1641-16 då statliga medarbetare tar privata personers djur med olagliga paragrafer i Sverige personerna är skrivaren i Kammarrätten Jönköping Annica Svedberg så monopol med statlig och lommunal och Landstings personal utarmar svenska avelsdjur efter sina behag med egna tyckande angående sveriges avel som förs med privata kennelklubbar och inte förs med statlig kennelverksamhet det är olagligt

SPBK SWEDEN OFFICE DJUR och Jordbruk <barbro.bruhn@gmail.com>10 juni 2016 12:12
Till: Registrator Kammarrätten i Jönköping - KJO <kammarrattenijonkoping@dom.se>, "registrator.syd@polisen.se" <registrator.syd@polisen.se>, Dahlén Björn <bjorn.dahlen@lansstyrelsen.se>, "kansli4.fma@dom.se" <kansli4.fma@dom.se>, Registrator Förvaltningsrätten i Växjö - <forvaltningsrattenivaxjo@dom.se>, "justitieombudsmannen@jo.se" <justitieombudsmannen@jo.se>, "kommunstyrelsen@helsingborg.se" <kommunstyrelsen@helsingborg.se>, SD-Kvinnor <medlem@sdkvinnor.se>, SD Syd <syd@sd.se>, SANTE-CHAP@ec.europa.eu, blekinge@lansstyrelsen.se, Carina Hedberg <djurskyddsratten@gmail.com>, Golden Eagle Farm <mail@gefarm.info>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar