fredag 11 mars 2016

Pomeranianen Golden MR Ozzye Man är Kär i SPBK Franska Lady vi får nu Kalla Ozzye för Lufsen





































































https://se.pinterest.com/scaniaterrier/spbk-international-galopp/



















Inga kommentarer:

Skicka en kommentar