lördag 5 mars 2016

Djurägarpartiet tillagda personer mer än ett år sedan sista personen är i SLU Alnarp namn IDA BJÖRKQVIST

 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Bonde: Perstorps gård
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Uppsala Universitet, Sweden
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Kopparberg
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Urshult
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 12 månader sedan
 • Västerås
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Lund University
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Ekshärad
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • University of Life
  Tillagd av Anna Nilsson för mer än ett år sedan
 • Lindeskolan
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Skärhus, Skåne Län, Sweden
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Kantzowska gymnasiet
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Jobb-klotet ek.för.: Tapetserare, arbetsledare och designer...
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Kentaurens Design: Chef
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 5 månader sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Gick med för mer än ett år sedan
 • Landstinget Sörmland: Jurist
  Tillagd av Paradisearabians Sweden för mer än ett år sedan
 • Köket,stallet: Förste paddlare
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 12 månader sedan
 • Malmö
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Livets hårda skola
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Knivsta
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Sjukpensionär: Retired
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Lövestad
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Egen företagare
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 12 månader sedan
 • Festival Tivoli: Montör/reparatör
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Lillesjö Måltidslösningar AB
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Plusgymnasiet Göteborg
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Gick med för mer än ett år sedan
 • Göteborg
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Egen företagare: Ägare
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Making the World a Better Place: Debattör.
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Vänersborgs kommun: Personlig assistent
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Söderköping
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Borås Stad: Socialt arbete
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • SLU Alnarp
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 5 månader sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • The Open University
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Åkrahällskolan
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Jag är numera en glad pensionär
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Emmaboda
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • GeMney på 36:an: Ägande
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Erik Dahlbergsgymnasiet
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Malmö Borgarskola
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Ālā, Gotlands Län, Sweden
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Råneskolan 7-9, I
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Egenföretagare
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Åk-budet: Chaffis
  Tillagd av Maria Brunzell för mer än ett år sedan
 • Berga Gård: Maskinförare och djurskötare
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Livets hårda skola: President
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Myrorna Örebro: Second Hand
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Halmstad Fisk och Skaldjur: Säljare,
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Stum lantbruk: Grisskötare
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Coor Service Management
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • De Geergymnasiet, Norrköping
  Tillagd av Ann-Sofie Annzie Andersson för mer än ett år sedan
  • Gothenburg Uni.
   Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Halmstad
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Nipängen
  Tillagd av Lotta H. Törnqvist för mer än ett år sedan
 • Jag är en fri själ som bara fladrar runt, Och har otroligt kul: Verkställande direktör
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Naturbruksskolan Strömma
  Tillagd av Maria Brunzell för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Linköping Uni.
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Varekil
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Lisbet Marie Hassel för mer än ett år sedan
 • Krågeholm, Skåne Län, Sweden
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Silwer farm: Silwer farm
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • FrontPac AB
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Göteborg
  Tillagd av Maria Brunzell för mer än ett år sedan
 • Livets hårda skola
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Vissefjärda
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Journalisthögskolan
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Österport, Ystad
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Anders Ljungstedts Gymnasium
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Livets hårda skola
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Anders sonngård maskinstation o entreprenad: Ägare/VD
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Simrishamns kyrkliga samfällighet: Praktikplats
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • G.Dybecks: Direktor
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Furulund
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Hemma med barn: Hojåkande far - hobbyfotograf - husse
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Gick med för mer än ett år sedan
 • Uddevalla
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Egenföretagare
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 5 månader sedan
 • Husmor: Chef
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Falkenberg
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Årstaskolan
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Skye säteri: Bonnapiga
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Vedbacken: Jobba med att spräcka ved och såga ved
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Arbetslivsresurs AB
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Lund University
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Flockledare
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Skebokvarn
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Göteborgs universitet
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Karlskoga kommun
  Tillagd av Göran Björnen Björndal för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Solveig Bachler för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Elisabeth Ivarsson för mer än ett år sedan
 • EGET
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Resursen. natt: USK
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Lotta H. Törnqvist för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Stockholm
  Tillagd av Paradisearabians Sweden för mer än ett år sedan
 • Mammaledig <3: Älskade mina barn
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Kristianstad: Styckare
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Sveriges lantbruksuniversitet
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Personlig assistent
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Östra Göinge Kommun: Personlig assistent
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • M&M Stable
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 5 månader sedan
 • Vara folkhögskola
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Hälsingegymnasiet
  Tillagd av Monica Ohlsson för mer än ett år sedan
 • Skurups Lantbruksskola
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Egen företagare
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Verkligheten
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Landskrona
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Egen firma
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Kävlinge Kommun
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Klippan
  Tillagd av Helena Hajdu Larsen för ungefär 9 månader sedan
 • Patterson Collegiate
  Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Kgt Trafik AB: Chaufför
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Kramfors
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Mjölby kommun
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Gotlands Slagteri AB
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Antikt o Nytt: LOVORO PRESSO LA VITA DI STRADA (CRIMINALITA ORGANIZATA).....
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • S:t Olofsskolan
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Polhemsskolan, Lund
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Egenföretagare: Frilans
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Sveriges lantbruksuniversitet
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Livets hårda skola
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Ljungsbro
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Fredriksdalsskolan
  Tillagd av Cecilia Jönsson Fd Pålsson för ungefär 12 månader sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 9 månader sedan
 • Forever Living Products Scandinavia AB: Chef
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Bonde
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Livets hårda skola
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Autoexperten: Chaufför
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Boda.Lindersmåla Gård: Dräng
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Haganässkolan, Älmhult
  Gick med för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 12 månader sedan
 • Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av Linda Josefina för mer än ett år sedan
 • Bergfoten
  Tillagd av IngaLill Johansson för mer än ett år sedan
 • Tillagd av IngaLill Johansson för ungefär 12 månader sedan
 • SLU Alnarp
  Tillagd av Göran Andersson för mer än ett år sedanAldante med Daniel Söderberg ägare av Al Dante och äger Veterinär AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar