måndag 15 februari 2016

Svensk Galopp Tävlingskommittén Björn Eklund, ordf Bo Gillborg Bo Helander Lennart Jarvén Stefan Jönsson Jan Kleerup Bruno Nilsson Lennart Reuterskiöld Marita Wirenstål Reglementskommittén Björn Eklund, ordf Bo Gillborg Olof Köhl Bo-Gunnar Paulsson Staffan Strömer Claes-Göran Wallenius Licens- och Utbildningskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Gillborg

Svensk Galopp
Tävlingskommittén
Björn Eklund, ordf
Bo Gillborg
Bo Helander
Lennart Jarvén
Stefan Jönsson
Jan Kleerup
Bruno Nilsson
Lennart Reuterskiöld
Marita Wirenstål
Reglementskommittén
Björn Eklund, ordf
Bo Gillborg
Olof Köhl
Bo-Gunnar Paulsson
Staffan Strömer
Claes-Göran Wallenius
Licens- och Utbildningskommittén
Helena Gärtner, ordf
Bo Gillborg
Annika Källse
Christer Ljung
Fredrik Otter
Dennis Persson
Claes-Göran Wallenius
Inregistreringskommissionen
Björn Eklund, ordf
Anita Björnhult
Monica Wolf
Margareta Östgård Svennehed
Galopprepresentation
utanför Svensk Galopp
ATG
Forskningskommittén: Kjell Sjöberg
Kanal 75: Lotta Mossberg
STC
Ansvarsnämnden för dopningsfrågor
Björn Edgren, ord
Rolf Stenberg, suppl
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Benny Carlsson
Föreningen Ridskolan Strömsholm
Lotta Mossberg
Hästsportens Folkhögskola
Helena Gärtner
Svensk Galopps
kommittéer kommer att ses
över av den nya styrelsen,
både vad gäller funktioner
och sammansättning.
5
Bansä
http://www.ovrevoll.no/PageFiles/27207/GaloppinfoSkandinavia.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar