söndag 30 augusti 2015

Ta fast Anders Perklev med Interpol det är han här på bilden som skapat egna regler med sina kompisar från Lund och har andras ridhästar och avelshästar med Länsveterinärer som var kommunalpolitiker som satte in egna regler i Riksdagen och dessa är inte förankrade i varken EU eller i Sveriges riksdag och vi svenska skattebetalare vill ha rättvisa nuTa fast honom nu interpol det är han här på bilden som skapat egna regler med sina kompisar från Lund och har andras ridhästar och avelshästar med Länsveterinärer som var kommunalpolitiker som satte in egna regler i Riksdagen och dessa är inte förankrade i varken EU eller i Sveriges riksdag och vi svenska skattebetalare vill ha rättvisa nu
http://www.dagensjuridik.se/2015/08/ra-forsvarar-aklagaren-efter-hds-beslut-om-aftonbladet-ska-inte-behova-utsta-kritik 

Åklagarens ansökan om husrannsakan på Afton-bladet – som fick avslag i Högsta domstolen - fortsätter att skapa debatt. Riksåklagaren försvarar nu åklagare och polis: "de ska inte behöva utstå kritik för att de inom ramen för sitt uppdrag an-vänder det regelverk som riksdagen har beslutat.”


Bransch­organisationen Tidningsutgivarna, TU, skriver i en debattartikel i DN att de är tacksamma att rättssystemet fungerade i slutändan.
"Underinstanser hot mot källskydd"
”Men vi har också ett otillfredsställande tillstånd när åklagare och underinstanser gång efter annan försöker åsidosätta källskyddet, så att det är först när de massmedier som ska utsättas för tvångsmedlen tar saken till HD som det bringas ordning.”
”Medierna försvarar grundlagen och våra källor. Nu måste även åklagare och polis börja göra detsamma.”
"Visar okunskap"
Debattartikeln har fått riksåklagare Anders Perklev att reagera. I ett uttalande skriver han att budskapet i TU:s debattartikel är felaktig och visar på okunskap.
”Polis och åklagare har aldrig beslutat om husrannsakan på Aftonbladets redaktion. Åklagaren har vänt sig till tingsrätten med en begäran att domstolen ska besluta i frågan. Både tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att husrannsakan får ske. Högsta domstolen har sedan gjort en annan bedömning.”
”Högsta domstolen är en ren prejudikatinstans och tar i princip enbart upp mål där rättsläget är oklart eller behöver utvecklas. Om HD väljer att pröva ett mål har i praktiken lite med det enskilda fallet att göra, utan styrs av om målet är lämpligt för att ge generell vägledning eller inte. Att HD kommer till en annan slutsats än underinstanserna betyder givetvis inte att dessa - eller åklagaren - har brutit mot grundlagen eller någon annan lag.”
"Använder regelverket"
Anders Perklev trycker även på att åklagare och polis har en plikt att utreda brott.
”…polis och åklagare ska inte behöva utstå kritik för att de inom ramen för sitt uppdrag använder det regelverk som riksdagen har beslutat.”
"Polis och åklagare har samhällets uppdrag att se till att brott blir utredda och misstänkta gärningsmän lagförda. I detta ligger en plikt; ett ärende kan inte lämnas därhän på grund av fritt skön. Åklagaren ska ofta tillämpa lagstiftning som bygger på avvägningar mellan olika intressen. Att olika instanser kommer till olika resultat visar att avvägningen inte kan reduceras till en enkel fråga om svart eller vitt."


4 kommentarer:

  1. Ta fast honom nu interpol det är han här på bilden som skapat egna regler med sina kompisar från Lund och har andras ridhästar och avelshästar med Länsveterinärer som var kommunalpolitiker som satte in egna regler i Riksdagen och dessa är inte förankrade i varken EU eller i Sveriges riksdag och vi svenska skattebetalare vill ha rättvisa nu

    SvaraRadera
  2. Regelverk är förbjudna gällande djurskydd att ta andras djur ,,,hörrdu Marcus Björklund Vilken kommunalitet är du ? du åker in i HAAG så skånska TOMTE gröten ryker

    SvaraRadera
  3. perklev vi har SVART PÅ VITT NI STULIT THOUGHBREDHÄSTAR MED KARIN LUNDBORG OCH POLIS GUSTAV LANS även en ARABHINGST efter NADIR och stoet """"" det kan nu försvarets Agneta Kores bevittna om

    SvaraRadera