tisdag 25 augusti 2015

Svenska Polisen får inte placera ut barn egenmäktigt , skulle Svenska Polisen få lov egenmäktigt att placera ut barnen hur skulle det se UT ? Var finns Svenska Polisens Familjehem undrar vi nu när vi vet Svenska Polisen har egna djurhem att placera ut djuren på och söker med media både anonymt på facebook för placera ut djur dessa fått av Länsstyrelsens veterinärer som har egna domstolar med egna länsjurister som arbetar för egna vinnings skull med län från skattemedel och ger djuren utan domstol 3 veckor innan förhandling i egna domstolar ,,så Haag var vänlig se mål 4604-15 Stockholm den 24 augusti 2015 .SAKEN Förbud enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd som nekats fast vi berättat att Länsveterinärernas djurskydd inte existerar enligt lag from 2007 och även bevisat både polis och egna djurinspektörer arrangerar mål både i Tingsrätt och förvaltningsrätt och lämnar djuren oskyddade för avlivning eller bortskänkning och flera djur lider i djurskyddsplaceringar och i omhändertagandet,,även detta målet vann måls ägande i Förvaltningsrätt för att sedan Länsveterinärer igen sätta det i kammarrätt som är skapat att svenska staten aldrig ska förlora och då dessa förvaltningsrätter gäller privata förtjänster med förra regeringen som lovade ta bort lagarna och inte gjorde det när dessa kom till makten 2006 fortsattes det att ta hästar,kor,får ,getter,katter,åsnor med länsveterinärers och nedlagda Djurskyddsmyndigheten 2007 egna påhittade djurparagrafer och det som även heter paragraf __ att om djur är över antal 9 ska dessa avlivas eller säljas eller skänkas allihopa djurslagen så på så sätt går djurinspektörer in utan domstolar och hämtar djur vare sig vi vill eller inte om vi inte lydit djurparagrafer paragrafer som dessa satt som inte får vara i Sveriges domstolar eller enligt EU domstolarna så HAAG vill ni vara snälla att ta upp detta målet då det sker kriminellt förfarande på människor med kontrollmyndighet som utför olagliga beslag och ytför olagliga djurförbud ,,för att kunna hämta djur när djurägare inte vet om det dvs även djurförbud sätts i hemlighet så plötsligt kommer polis med länsstyrelse personal utan domslut och plockar alla djur som finns fast andra äger djuren,,och djur delas ut efter behag på facebook dolda grupper med polis och djurstallar som arbetar för polisen ,,och får djur av polis och länsstyrelse som belöning Svensk polis får INTE placera ut djur, Svensk polis får inte placera ut barn i heller ,,Länsstyrelserna har lurat poliserna sedan 2007
Utkast inför överklagan HAAG som är denna klagan men ska kortas ner: Haag var vänlig se mål 4604-15 Stockholm den 24 augusti 2015 .SAKEN Förbud enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd som nekats fast vi berättat att Länsveterinärernas djurskydd inte existerar enligt lag from 2007 och även bevisat både polis och egna djurinspektörer arrangerar mål både i Tingsrätt och förvaltningsrätt och lämnar djuren oskyddade för avlivning eller bortskänkning


SPBK OFFICE Häst och Jordbruk barbro.bruhn@gmail.com

Bilagor19:12 (20 minuter sedan)
till IbCarinaGoldenTorbjörnulliz
vi sammanför länsveterinärernas hästar i sverige som dessa har satt bulvaner med länsstyrelsens poliser och länsstyrelsens enhetschefer med 250 anställda  personer som är olika slags  djurinspektörer som arbetat olagligt med både smådjurs veterinärer och stordjursveterinärer  sedan minst 2007 och ända fram till 2015 och vi spbk hästar Helsingborg för fram till 2035 med för att återställa arabiska och iranska djurstammar med uk London  es och sweden es , även får och getter har slaktats ut av svenska länsveterinärer utan svenska domstolar,,,en egen förvaltning för svenska länsveterinärer med svenska polisen och privata företag,,Svenska hästavelsförbundet avlar även själva med andra länders djur vi har säkrat och bett domstolar lämna tillbaka,,förvaltningsdomstolarna vägrar lämna tillbaka djurarter efter behag då dessa även arbetar enskilt för Sverige ....men då Sverige inte är den som får pengarna och djuren utan egna privatpersoner som anställs av polis att föra djurstallar och får djuren efter dessa håller djur till polis och länsstyrelse så vill vi veta var alla djuren är då vi hittat flera djur utsvultna efter dom lämnats av dessa som fått djur av polis,,samt eldas upp i nya anläggningar som startats men som som stoppats men vi tror dessa personer väntar på att få börja elda hästar och getter igen..i annat namn och annat företag så vi behöver hjälp av Holland nu där den Internationella domstolen finns för att skydda människors rättigheter och då flera fall visat sig även både män och kvinnor tagit livet av sig,,,så måste vi arbeta så fort vi kan nu,,jag fick slut dom idag och för detta direkt med mail nu till Haag  Svensk polis får INTE placera ut djur,  Svensk polis får inte placera ut barn i heller ,,Länsstyrelserna har lurat poliserna sedan 2007
 Svenska Polisen  får inte placera ut barn egenmäktigt  , skulle Svenska  Polisen få lov egenmäktigt att placera ut barnen hur skulle det se UT ? Var finns Svenska Polisens Familjehem undrar vi nu när vi vet Svenska Polisen har egna djurhem att placera ut djuren på och söker med media både anonymt på facebook för placera ut djur dessa fått av Länsstyrelsens veterinärer som har egna domstolar med egna länsjurister som arbetar för egna vinnings skull med län från skattemedel och ger djuren utan domstol 3 veckor innan förhandling i egna domstolar ,,så Haag var vänlig se mål 4604-15  Stockholm den 24 augusti 2015 .SAKEN Förbud enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd som nekats fast vi berättat att Länsveterinärernas djurskydd inte existerar enligt lag from 2007 och även bevisat både polis och egna djurinspektörer arrangerar mål både i Tingsrätt och förvaltningsrätt och lämnar djuren oskyddade för avlivning eller bortskänkning och flera djur lider i djurskyddsplaceringar och i omhändertagandet,,även detta målet vann måls ägande i Förvaltningsrätt för att sedan Länsveterinärer igen sätta det i kammarrätt som är skapat att svenska staten aldrig ska förlora
och då dessa förvaltningsrätter gäller privata förtjänster med förra regeringen som lovade ta bort lagarna och inte gjorde det när dessa kom till makten 2006 fortsattes det att ta hästar,kor,får ,getter,katter,åsnor med länsveterinärers och nedlagda Djurskyddsmyndigheten 2007  egna påhittade djurparagrafer och det som även heter paragraf __ att om djur är över antal 9 ska dessa avlivas eller säljas eller skänkas allihopa djurslagen  så på så sätt går djurinspektörer in utan domstolar och hämtar djur vare sig vi vill eller inte om vi inte lydit djurparagrafer paragrafer som dessa satt som inte får vara i Sveriges domstolar eller enligt EU domstolarna
så HAAG vill ni vara snälla att ta upp detta målet då det sker kriminellt förfarande på människor med kontrollmyndighet som utför olagliga beslag och ytför olagliga djurförbud ,,för att kunna hämta djur när djurägare inte vet om det dvs även djurförbud sätts i hemlighet så plötsligt kommer polis med länsstyrelse personal utan domslut och plockar alla djur som finns
fast andra äger djuren,,och djur delas ut efter behag på facebook dolda grupper med polis och djurstallar som arbetar för polisen ,,och får djur av polis och länsstyrelse som belöning
Svensk polis får INTE placera ut djur,  Svensk polis får inte placera ut barn i heller ,,Länsstyrelserna har lurat poliserna sedan 2007

1 kommentar: